top of page
Olje & industri

Jeg har erfaring fra oljebransjen og underleverandører knyttet til drift, vedlikehold og integritet. Dette er en bransje som har i lang tid benyttet seg av regneark(excel) i sine arbeidsmetoder, og er en veldig enkel bransje å utvikle smarte og kostnadsbesparende løsninger for.

Helse

Informasjonssikkerhet og konfidensialitet er sentral i de utfordringene denne bransjen har. Norsk Helsenett sikrer informasjonen mellom klinikker og sentrale informasjonskilder som inneholder journaler og annen strengt taushetsbelagt informasjon. Det er derimot en del oppsett av de tekniske løsningene innenfor dette nettverket som likevel må settes opp. Jeg har erfaring med slike løsninger og kan hjelpe til med å komme i gang med det du trenger utover det som leveres av Norsk Helsenett.

Kurs & Sevice

Virksomheter med kunderegister, timebestillinger og lignende, har mye å velge i av programvare og systemer. Enkeltstående programvare for slike formål kan tilby funksjoner for å integrere med andre systemer som benyttes i virksomheten, men det er ikke alltid så enkelt å få til. Enkeltstående programvare som er integrert med andre systemer er ofte sårbare ved oppdateringer lisens-endringer og så videre, det anbefales derfor å kartlegge og dokumentere systemet for å kunne løse problemene så raskt som mulig dersom de oppstår.

Det anbefales alltid å vurdere alternativer, fullstendige løsninger kan tilsynelatende koste mer enn enkeltstående programvare, men det er viktig å ta hensyn til om vedlikeholdet og utvikling av et slikt system veier opp for en slik investering over tid. 

Bransjer

Bransjer

bottom of page